Toimistotilat ja oppilaitokset

Toimistotiloissa vietetään nykyään suurin osa työajasta.

Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmahygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Toimistotilojen puutteellisesta ilmanvaihdosta sekä tiloissa olevista hajuista ja muista ilman epäpuhtauksista aiheutuva huono sisäilma laskee työtehoa, alentaa viihtyvyyttä ja voi aiheuttaa työntekijöille erilaisia oireita.

 

Toimistojen ilmanlaadun hallinta

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen, hallintaan.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin sisäilmaongelmiin on syytä tarttua ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.

Varhaiskasvatus- ja oppilaitokset ovat sisäilman riittävyyden ja puhtauden suhteen kriittisiä tiloja.

Oppi- ja varhaiskasvatuslaitosten ilmahygieniaan olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen poikkeuksellisen luonteen takia. Näissä tiloissa rakennetaan kirjaimellisesti tulevaa Suomea, joten näiden tilojen riittävä ilmanvaihto ja -puhtaus ovat kriittisessä asemassa sekä kansantaloudelle että kansanterveydelle.

Riittämätön ilmanvaihto ja/tai sisäilman mikrobiongelmat aiheuttavat suoraan heikompia oppimistuloksia, sekä heikentää henkilökunnan työssäviihtymistä, aiheuttaen myös sairaspoissaoloja.

Baumedi tarjoaa ratkaisut oppilaitosten sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä ensi- ja ylläpitoapuun. Räätälöimme tilakohtaisesti riittävän ilmanvaihdon sekä mahdollisten mikrobien ja muiden epäpuhtauksien puhdistamisen sisäilmasta. Näin tarve väistötiloille poistuu, koska tiloja voidaan turvallisesti käyttää samalla, kun alkuperäinen ongelma tiloissa korjataan.