Tarvekartoitukset – kartoitamme tulevaisuuden tarpeenne

Kiinteistön tilanteen tai tilojen muuttuessa täytyy sisäilma-asiat määritellä uudelleen.

Jotta osataan varautua tulevaisuuten, täytyy ensin määritellä nykyinen tilanne. Me mittaamme, analysoimme ja kartoitamme kiinteistönne nykyisen ilmanvaihtokapasiteetin, ilman puhtauden ja myös ilmanvaihdon energiatehokkuuden.

Tältä pohjalta voimme lähteä määrittelemään tulevaisuuden tarpeitanne palvelevaa kokonaisuutta. Kun kiinteistön käyttötarkoitus tai kapasiteetti muuttuu, tai kiinteistölle ja ilmanvaihdolle asetetaan kustannustehokas elinkaarimalli, me autamme sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Kun mietitte kiinteistönne ilmanvaihdon toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta pitkälle tulevaisuuteen, Baumedi on luotettava kumppani.

Sertifioitua osaamista

Kokenut henkilökuntamme suunnittelee ja tekee tutkimuksia asiakkaidemme sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkijamme ovat kouluttautuneet asianmukaisesti. Tutkimuksista vastaavat mm. rakennusterveysasiantuntija (RTA) ja kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT). Henkilökuntamme ylläpitää osaamistaan lisäkouluttautumalla ja seuraamalla tutkimusmenetelmien ja alan kehittymistä jatkuvasti.

Asuntojen ja niihin rinnastettavien tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien sisäilmatutkimuksissa noudatamme STM:n asetusta 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Toimistotilojen sisäilmatutkimuksissa hyödynnämme Työterveyslaitoksen määrittelemiä viitearvoja toimistoympäristöille.

Käytämme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologisissa ja kemiallisissa tutkimuksissa Eviran hyväksymiä laboratorioita, joissa ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset ja kemialliset analyysit ovat soveltuvin osin akkreditoituja (FINAS).

Kartoituksesta toteutukseen

Teemme tarvittavat sisäilmatutkimukset ja haastattelut käyttäen kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Pyrimme aina kustannustehokkuuteen hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle olemassaolevia järjestelmiä. Haluamme myös olla pitkäaikainen, yhden tahon kumppani tarjoten järjestelmillenne ensiksi tutkimuksen, raportoinnin ja seurannan, sekä toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon huoltoineen.

Tarvekartoituksessa määritellään:

Nykytilanne

Tutkimme ja dokumentoimme kiinteistön nykyisen käyttökapasiteetin ja tarkoituksenmukaisuuden luonnollisine vaihteluineen esim. käyttöasteen ja vuodenaikojen suhteen.

Tutkimustarve

Asetamme tutkimukselle tarpeenmukaiset rajat, aikataulun ja budjetin.

Arvioitu käyttöaika

Tutkimme nykyisten laitteistojen kunnon ja soveltuvuuden tulevaisuuden käyttöön, sekä arvioimme niiden elinkaaren ja kustannusrakenteen.

Ilman riittävyys ja puhtaus

Käytämme määrällisiä ja laadullisia menetelmiä mm. ilman happi-, hiukkas- ja mikrobipitoisuuksien mittaamiseen.

Haastattelut

Haastattelemme kiinteistöä käyttäviä ihmisiä mm. hajujen ja koetun vaihtoilman riittävyyden osalta.

Toimenpidesuositukset

Annamme suositukset toimenpiteille, laitehankinnoille ja ylläpitopalveluille aina asiakkaalle mahdollisimman kustannustehokkaasti, sekä viihtyvyys- ja ympäristötekijät huomioiden.

Yhteistyökumppaneiden valinta

Kuulumme Mecastep-konserniin, jolla on oma laitevalmistus Suomessa. Edustamme myös sveitsiläisiä, huippulaadukkaita Agilent-yhtiöiden tuotteita. Luotamme ainoastaan huippulaatuun, mutta järkevällä hinnoittelulla asiakkaan edun mukaisesti.