Sote ja hoivalaitokset

Ilmahygieniaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Hoivalaitosten ilmahygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen poikkeuksellisen luonteen takia.

Käydäänhän terveysasemilla ja sairaaloissa usein sairaina, jolloin tautien leviämiselle on erittäin otolliset olosuhteet. Odotustiloissa asiakkaat ovat alttiina toisten potilaiden hengityksen mukana leviäville taudinaiheuttajille. Tiloissa olevat hajut voivat laskea asiakkaiden viihtyvyyttä.

Terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvoinnin kannalta toimenpidehuoneiden ilmahygienia on kriittisessä asemassa. Työntekijät altistuvat jatkuvasti potilaiden hengityksen mukana leviäville taudinaiheuttajille. Myös erilaisten kemikaalien käytöstä aiheututuvat hajut ja ilman epäpuhtaudet voivat laskea työviihtyvyyttä. Tilojen puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa tunkkaisuutta ja oireita, kuten väsymystä ja päänsärkyä.

Toimenpidehuoneet

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Keskitetyillä ratkaisuilla voidaan vähentää tilojen hajukuormaa ja ehkäistä työntekijöiden altistumista ilmassa oleville taudinaiheuttajille. Tilakohtaisilla laitteillamme voidaan yksittäisten tilojen epämiellyttävät hajut ja muut ilman epäpuhtaudet saada hallintaan.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin ongelmiin on syytä tarttua ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.

Odotustilat ja käytävät

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Keskitetyillä ratkaisuilla voidaan vähentää tilojen hajukuormaa ja ehkäistä tilojen käyttäjien altistumista ilmassa oleville taudinaiheuttajille.

Tilakohtaisilla laitteillamme voidaan yksittäisten tilojen epämiellyttävät hajut ja muut ilman epäpuhtaudet saada hallintaan.