LÖSNING SOM SPARAR VÄRMEENERGI

Saneair säkerställer adekvat inre ventilation

Tillräcklig ersättningsluft

Säkerställa adekvat syretillförsel i utbildningsinstitutioner, andra offentliga utrymmen och hem.

Värmeåtervinning

Genom att återvinna värme förhindrar du att energi slösas bort och värme rinner ut ur byggnaden.

Lätt att installera

Saneair-ventilationsenheten är enkel att installera i alla utrymmen, även på en timme!

Ett av de vanligaste problemen med inomhusmiljöer är otillräcklig ventilation.

Otillräcklig ventilation upplevs som unken inomhusluft och brist på syre. Dålig inomhusluft i byggnader kan orsaka många olika slags hälsobesvär och minska arbetseffektiviteten och trivseln. Det är därför ytterst viktigt att se till att inomhusluften hålls ren och fräsch i bostäder och på arbetsplatser, i skolor eller på daghem.

SANEAIR är en utrymmesspecifik ventilationsapparat med värmeåtervinning som förbättrar luftkvaliteteten i hela lokalen märkbart. Det är enkelt att montera fast den i ventileringsfönstret/-luckan på väggen i kontoret, affärslokalen eller hemma. Den är tyst, allergivänlig och energisnål.

Saneair ger hjälp till vilket utrymme som helst.

Saneair är en rumsspecifik ventilationsanordning och är avsedd för rum där det saknas ventilation. Saneair stör inte driften av befintliga ventilationssystem. Enheten är utrustad med en in- och utloppsfläkt så att den tar in så mycket luft som den tar bort.

Värmeåtervinning gör Saneair energieffektiv och återvinner upp till 60% av värmen från frånluften. Vid kallt väder är det möjligt att förvärma tilluften med en 300 W elektrisk värmare.