Oppilaitokset ja muut julkiset tilat

Laadukas sisäilma on tulevan kansanterveyden ja kotimaisen kilpailukyvyn kriittinen tekijä.

Varhaiskasvatus- ja oppilaitokset ovat sisäilman riittävyyden ja puhtauden suhteen kriittisiä tiloja

Oppi- ja varhaiskasvatuslaitosten ilmahygieniaan olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota tilojen poikkeuksellisen luonteen takia. Näissä tiloissa rakennetaan kirjaimellisesti tulevaa Suomea, joten näiden tilojen riittävä ilmanvaihto ja -puhtaus ovat kriittisessä asemassa sekä kansantaloudelle että kansanterveydelle.

Riittämätön ilmanvaihto ja/tai sisäilman mikrobiongelmat aiheuttavat suoraan heikompia oppimistuloksia, sekä heikentää henkilökunnan työssäviihtymistä, aiheuttaen myös sairaspoissaoloja.

Baumedi tarjoaa ratkaisut oppilaitosten sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä ensi- ja ylläpitoapuun. Räätälöimme tilakohtaisesti riittävän ilmanvaihdon sekä mahdollisten mikrobien ja muiden epäpuhtauksien puhdistamisen sisäilmasta. Näin tarve väistötiloille poistuu, koska tiloja voidaan turvallisesti käyttää samalla, kun alkuperäinen ongelma tiloissa korjataan.