Kaupat, hotellit, ravintolat ja toimistotilat

Asiakkaat ja työntekijät viihtyvät raikkaassa ja puhtaassa sisäilmassa.

Kaupat 

Epämiellyttävät hajut ja tunkkainen sisäilma antavat epäsiistin vaikutelman. Hyödyntämällä esimerkiksi bipolaarista ionisaatiota voidaan vahvistaa eri osastojen, kuten leipä-, hedelmä- ja vihannesosaston, tuoksujen maailmaa.

Varastotilojen sisäilmassa olevat epäpuhtaudet aiheuttavat etenkin tuoretuotteiden pilaantumista ja heikentävät työntekijöiden työtehoa ja työviihtyvyyttä.

Pullonpalautuspisteet ja pullohuoneet

Kaupan tuloaulan pullonpalautuspisteiltä leviävät epämiellyttävät hajut on hyvä saada hallintaan, koska aulan sisäilma muodostaa asiakkaan ensivaikutelman kauppakäynnillä. Ratkaisuillamme voidaan poistaa pullonpalautuspisteen epämiellyttävät hajut ja raikastaa ilma. Pullonpalautuspisteen hajut leviävät myös herkästi kaupan muihin tiloihin.

Hotellit

Tilojen ilmanlaadulla on merkitystä. Raikas sisäilma antaa miellyttävän ja laadukkaan vaikutelman heti tiloihin astuttaessa. Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Puutteellisen ilmanvaihdon aiheuttamat haitat, kuten tunkkainen sisäilma, saadaan hallintaan ratkaisuillamme.

Epämiellyttävät hajut antavat epäsiistin vaikutelman. Huoneissa vierailleet eläimet, sisällä tupakointi ja muut vahinkotapaukset aiheuttavat siivoukselle omat erityishaasteensa, kun huone pitää saada nopeasti kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.

WC-tilojen hajuhaitta antaa epäsiistin yleisvaikutelman, vaikka tilat siivotaan säännöllisesti ja usein. Ruuhka-ajat aiheuttavat hajukuorman, jota ei voida ratkaista siivoamalla.

Tilakohtaisilla laitteilla voidaan yksittäisten tilojen epämiellyttävät hajut poistaa nopeasti. Näin esimerkiksi sisällä tupakoinnin, tai muun vahingon jälkeen huoneen ilma saadaan nopeasti raikkaaksi seuraavaa asiakasta varten, esimerkiksi kannettavilla laitteilla siivouksen yhteydessä.

 

Ravintolatilat

Ruoan tuoksu on miellyttävä, kun se aistitaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kuitenkin ravintoloista muihin tiloihin tai ympäristöön leviävät tuoksut voidaan toisinaan kokea häiritsevänä hajuna. Erityisesti rasvan haju saattaa aiheuttaa epämiellyttävän haitan ravintolan ympäristöön.

Hotellien ja ravintoloiden yleisiin tiloihin tarkoitetuilla keskitetyillä ilmanpuhdistusratkaisuillamme voidaan helposti viedä tilojen viihtyvyys uudelle tasolle parantamalla sisäilman laatua, tai poistamalla tiloihin kulkeutuvia hajuja ja epäpuhtauksia.

Järjestelmillämme voidaan myös parantaa kylmävarastojen ilmahygieniaa ja lisätä näin esimerkiksi tuoretuotteiden säilyvyyttä.

Toimistotilat

Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmahygieniaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin sisäilmaongelmiin on syytä tarttua pikaisesti ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien (pöly, mikrobit, homeet, VOC:it jne) kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen, hallintaan.