Kaupan hyvä ilmanlaatu on asiakaskokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Epämiellyttävät hajut antavat epäsiistin vaikutelman. Pullonpalautuspisteen hajut luovat asiakkaille epämiellyttävän ensivaikutelman kauppareissulla.

Varastotilojen sisäilmassa olevat epäpuhtaudet aiheuttavat etenkin tuoretuotteiden pilaantumista ja heikentävät työntekijöiden työtehoa ja työviihtyvyyttä.

Pullonpalautuspisteet

Ratkaisuillamme voidaan poistaa pullonpalautuspisteen epämiellyttävät hajut ja raikastaa ilma. Pullonpalautuspisteen hajut leviävät myös herkästi kaupan muihin tiloihin.

Kaupan tuloaulaan leviävät epämiellyttävät hajut on hyvä saada hallintaan, koska aulan sisäilma muodostaa asiakkaan ensivaikutelman kauppakäynnillä.

Pullohuoneet

Ratkaisuillamme voidaan alentaa merkittävästi pullohuoneiden hajukuormaa ja parantaa näin työntekijöiden työoloja. Pullohuoneen hajut leviävät myös herkästi kaupan muihin tiloihin.

Pullonpalautuspisteeseen ja kaupan tuloaulaan leviävät epämiellyttävät hajut on hyvä saada hallintaan, koska nämä paikat muodostavat asiakkaan ensivaikutelman kauppakäynnillä.

Varastotilat

Kauppojen varastojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilma vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun sekä henkilökunnan työhyvinvointiin. Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan poistaa varastoitavien tuotteiden aiheuttamia hajuhaittoja ja vähentää mikrobien aiheuttamaa kontaminaatioriskiä eri tuotteiden välillä.

Kylmävarastoissa voidaan kuivadesinfioinnin avulla vähentää ilman mikrobikuormaa ja parantaa näin tuoretarvikkeiden säilyvyyttä. Myös henkilökunnan altistuminen tuotteiden mukana tuleville epäpuhtauksille saadaan minimoitua.