Jäteveden- ja jätteidenkäsittely

Autamme jätteidenkäsittelyn ja jätevedenpuhdistuksen hajuhaitoissa.

Keskellä asutusta sijaitseva linjapumppaamo saattaa aiheuttaa hajuhaitan ympäristöön. Prosessitilojen epäpuhtaudet ja hajut kulkeutuvat helposti valvomoihin ja toimistotiloihin suoran ilmayhteyden, rakenteiden tai ilmanvaihdon kautta. Hajut ja muut ilman epäpuhtaudet alentavat työntekijöiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Prosessitilojen huono ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön. Ratkaisumme kattavat monipuolisesti erilaiset jätteenkäsittelyn ilmanlaadun ongelmat. Erityisosaamisemme on tilojen ja prosessien hajujen hallinta.

Linjapumppaamot

Jätevesi kerätään sieltä, missä ihmiset asuvat, joten osa linjapumppaamoista saattaa sijaita hyvinkin lähellä asutusta. Pumppukaivosta ympäristöön leviävät hajut voivat kuitenkin olla epämiellyttäviä lähistön asukkaiden kannalta.

Harvemmin hajuhaitta on jatkuvaa, mutta pahimmillaan hajuongelma sattuu juuri ylioppilasjuhlien tai muun sosiaalisen tapahtuman yhteyteen, jolloin asukkaiden epämiellyttävät kokemukset korostuvat. Siksi pumppaamojen hajuhaittaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Ratkaisuillamme jätevesien linjapumppaamoiden hajut saadaan poistettua ilman kemikaaleja ja vaihdettavia suodattimia.

Toimistotilat

Toimistotiloissa vietetään yleensä iso osa työajasta. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi toimistotilojen ilmahygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia tai parantaa keskitetysti laajojen tilojen ilmahygieniaa. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden hallintaan, esimerkiksi hajujen poistoon.

Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa työntekijöille oireita, esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä. Näillä on suora vaikutus työviihtyvyyteen ja työtehoon, joten havaittuihin ongelmiin on syytä tarttua ja ottaa ongelmat haltuun ilmanvaihdon ratkaisuilla.

Valvomot

Prosessitilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti valvomoihin. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi valvomotilojen ilmahygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisuillamme voidaan hallita yksittäisten tilojen sisäilmanlaadun ongelmia. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen hallintaan.

Prosessitilat

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää prosessitilojen sisäilman epäpuhtauskuormaa. Näin voidaan vähentää esimerkiksi tilojen hajuhaittoja ja vähentää työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille. Ilman epäpuhtauksien hallinta prosessitilassa estää tehokkaasti niiden leviämisen ympäristöön ja muihin tiloihin. Esimerkiksi hajunpoisto kannattaa hoitaa hajun lähteellä.

Varastotilat

Varastojen ilmahygieniaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja varastotiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamia hajuhaittoja ja vähentää työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.