Group Code of Conduct

Konsernin toimintaohje

Baumedi Oy:n tavoitteena on olla luotettava liikekumppani. Toimimme tinkimättömän eettisesti, periaatteista poikkeamatta, ja edellytämme samaa sitoutumista kaikilta osapuolilta, joiden kanssa toimimme. 

Toimintaamme ohjaavat periaatteet on kirjattu konsernimme toimintaohjeeseen (Group Code of Conduct / Baumedi & Mecastep).

Vaalimme ympäristöystävällisiä käytänteitä ja pyrimme edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme.

Ilmanlaadun hallinnassa emme vain edistä kehitystä ja vaali ympäristöystävällisiä käytänteitä, vaan luomme kyseisiä arvoja täydentäviä standardeja, mikä tukee tavoitettamme olla jatkossakin alamme edelläkävijä.

1. Sitoutuminen toimimaan oikein

Noudatamme kaikkia EU:n ja Suomen Valtion sovellettavia lakeja sekä asetuksia.

2. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Kunnioitamme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kuten ajattelun, mielipiteen, ilmaisun ja uskonnon vapautta sekä kaikenlaisen häirinnän kieltoa sekä sitä, ettei ketään syrjitä esimerkiksi rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Kunnioitamme lasten oikeuksia. Sitoudumme noudattamaan ja varmistamaan myös toimitusketjumme sitoutumisen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittämään työvoiman alaikärajaan tai paikallisen lainsäädännön määrittämää alaikärajaan vähimmäisikärajana sen mukaan, kumpi on suurempi.

Terveenä töihin ja terveenä kotiin -periaate on toimintamme kulmakivi, joka ohjaa terveysturvallisuutta sekä työturvallisuutta ohjaavia toimintamoduulejamme.

3. Toiminnan ympäristövaikutukset ja tuoteturvallisuus

Sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja suojelemaan luonnonvaroja. Sitoudumme kehittämään ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka edistävät ilmanlaadun parantamista samalla, kun vältämme ympäristölle haitallisia käytäntöjä. Käsittelemme kaikki jätteet lain ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmistamme aina, että tuotteet ovat käyttötarkoitukseensa turvallisia.

4. Eettinen liiketoiminta

Olemme luotettava liikekumppani. Toimimme eettisesti ja noudatamme korkeimpia liiketoiminnan standardeja kaikessa toiminnassamme. Rehellisyys, läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus ovat periaatteitamme, jotka ohjaavat päätöksentekoamme ja vuorovaikutustamme sidosryhmien kanssa. Noudatamme voimassa olevaa verolainsäädäntöä sekä nollatoleranssia korruption ja lahjonnan suhteen. Varmistamme, että toimitusketjumme noudattaa tilaajavastuulain edellyttämiä vaatimuksia. Kilpailulakien noudattaminen on osa toimintakulttuuriamme.

5. Noudatamme omaisuuden ja tiedon suojelemisen periaatteita

Käsittelemme kumppaneidemme omaisuutta huolellisesti ja sitoudumme suojelemaan luottamuksellisia tietoja luvattomalta käytöltä sekä ilmitulolta. Noudatamme tietosuojalakia. Kunnioitamme kumppaneidemme immateriaalioikeuksia.

6. Kestävät ratkaisut

Kehitämme ja tarjoamme kestäviä ja energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja ilmanlaadun hallintaan. Tavoitteenamme on minimoida ympäristövaikutuksemme samalla, kun tarjoamme asiakkaillemme tehokkaita ja kestäviä tuotteita ja palveluita.

7. Pieni energiankulutus

Sitoudumme jatkuvasti etsimään tapoja vähentää energiankulutustamme kaikissa toiminnoissamme. Kehitämme ja käytämme teknologioita sekä prosesseja, jotka tukevat energiatehokkuutta ja vähentävät hiilijalanjälkeämme.

8. Sidosryhmien kunnioitus

Kunnioitamme asiakkaitamme, työntekijöitämme, sijoittajiamme ja muita sidosryhmiämme. Kuuntelemme heidän tarpeita ja odotuksia. Pyrimme luomaan pitkäaikaisia suhteita avoimella viestinnällä sekä vastuullisella ja läpinäkyvällä toiminnalla.

Eettiset arvomme auttavat meitä rakentamaan kestävää ja menestyvää liiketoimintaa, joka palvelee paitsi asiakkaitamme myös ympäröivää yhteiskuntaa ja ympäristöä.