Bipolaarinen ionisaatio toi apua Keravan Kaupungin päiväkotia vaivaaviin sisäilmaongelmiin

Kaupungin kolmessa päiväkodissa oli havaittavissa päiväkotien henkilöstön ja lasten keskuudessa toistuvia oireiluja ja sairaspoissaoloja, jotka viittasivat jonkin asteisiin sisäilmaongelmiin. Kaupunki päätyi kokeilemaan Baumedin bipolaariseen ionisaatioon perustuvaa ilmanpuhdistusjärjestelmää kahden kuukauden testijaksolla. Patentoituun NPBI-teknologiaan perustuvat ionisaatioyksiköt asennettiin päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakanaviin. Hiukkaset, kuten pöly, hilse, savu, sekä virukset ja bakteerit voivat kaikki jäädä hengittämäämme ilmaan. Bipolaarisen ionisaatioteknologian tehtävä […]

Baumedi Solutions poisti vaatteisiin tarttuneet hajut tehtaan sosiaalitiloista

Forssalainen ilmanvaihtoratkaisuihin erikoistunut yritys Parmair ilmanvaihto Oy kärsi pitkään teollisuustoiminnassa erittäin yleisestä hajuhaitasta. Tuotannossa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, kuten liuottimia, joiden hajut tarttuvat vaatteisiin sekä kenkiin ja kulkeutuvat niiden mukana myös muihin tiloihin.

Mustankorkean jätekeskuksessa lähes toimisto-olosuhteet

Mustankorkea Oy on Jyväskylän kaupungin, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien omistama jätehuollon palvelutehtävistä vastaava jäteyhtiö. Keskus vastaanottaa vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä, josta 95% hyödynnetään käsittelyn jälkeen erilaisina materiaaleina, raaka-aineena tai energiana. Hajuja syntyy hapettomiin olosuhteisiin päätyvistä biohajoavista jätteistä, kuten biojätteistä, pahveista ja puusta. Rikkiyhdisteiden ja metaanin vapautumista ilmakehään pyritään estämään loppusijoitusalueen päälle rakennettavilla […]

Hajut kuriin Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamolla

Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet taajama-alueen lisäksi Kerman alueelta. Haju koettiin erityisen hankalaksi ongelmaksi puhdistamon valvomossa ja sosiaalitiloissa sekä Karvion pumppaamolla, joka sijaitsee lähellä kesämökkiä.

Huono sisäilma – tuttu vieras elokuvan teossa 

Sisäilmaongelmat ovat elokuvantekijöille hyvin tuttuja, sillä kuvauspaikoiksi valikoituu sattuneesta syystä mitä moninaisempia tiloja, kuten kellareita, vinttejä, autotalleja ja autiotaloja – eli kohteita, jotka ovat vähällä käytöllä ja, joissa huono sisäilma vain odottaa kokijaa.

Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamon sisäilma kerralla kuntoon

Baumedi Solutions toimitti vuonna 2019 Hyrynsalmen jätevedenpuhdistamolle järjestelmän hajuhaittojen poistoon prosessitiloissa ja valvomossa. Samalla toimitettiin myös siirrettävä järjestelmä Ristijärven vesiosuuskunnan prosessitilojen ilmanlaadun parantamiseen.

Baumedi Solutions ratkaisi Rääkkylän kunnan sisäilmaongelmat

Baumedi Solutions ratkaisi Rääkkylän kunnan sisäilmaongelmat Rääkkylässä kärsittiin sisäilman aiheuttamista ongelmista kunnan koulukeskuksessa, hoivakodissa ja terveyskeskuksessa. Apua ongelmiin tarjosi ilmahygieniapalvelu Baumedi Solutions Oy.