Yleisimmät sisäilmaoireet ja mitä ne kertovat tilojen kunnosta

Ihminen viettää noin 90% ajastaan sisätiloissa, mikä tarkoittaa sitä, että hän vetää keuhkoihinsa päivittäin noin 9000 litraa sisäilmaa. Ilma, jota hengitämme sisältää aina jonkin verran epäpuhtauksia, mutta mikäli niiden turvallisena pidetyt rajat ylittyvät, voivat sisäilmaoireet olla vakavat. Ja silloin on tiloissakin jotain vikaa.   

Huono sisäilma on ollut ongelma Suomessa jo yli 50 vuotta. Sitä vanhemmat rakennukset toimivat ilmanvaihdon suhteen melko hyvin; rakennusten vaipat olivat hatarat, seinät vuotivat ja lämmönlähteenä toimivat uunit hormeineen siirsivät lämmön rakenteiden läpi pitäen niin perustusten ryömintätilat, kuin ullakonkin kuivina. Ilma vaihtui painovoiman ansiosta; ulkoilmaa lämpimämpi ja kevyempi sisäilma virtasi ylös ja ulos samalla, kun viileämpää ilmaa virtasi sisään vuotokohdista. Kovin energiataloudellisesta se ei kuitenkaan ollut.  

Kunnes tuli 1970 –luku ja öljykriisi, mikä sai aikaan sen, että rakennuksista tehtiin ilmatiiviitä. Lämmön oli pysyttävä sisällä, mutta ilman oli vaihduttava, joten ilmanvaihtoa ryhdyttiin avittamaan koneellisella poistoilmanvaihdolla. Korvaavaa ilmaa tuotiin sisään korvausilmaventtiileiden kautta.  

Ilmanvaihto on kuitenkin herkkää hommaa. Parhaimmillaan koneellinen ilmanvaihto saadaan toimimaan paremmin kuin hyvin, onhan sen etuna luonnollista ilmanvaihtoa parempi hallittavuus.  

Monen fysikaalisen tekijän huomioon ottamisen haasteellisuus yhdistettynä ihmisen tapaan tehdä ylilyöntejä puoleen ja toiseen, tässä suhteessa tiivistämiseen, saivat kuitenkin aikaan sen, että lukuisat rakennukset ja sen myötä niiden sisäilmaa hengittävät ihmiset alkoivat voida huonosti. Meillä oli käsissä valtava sisäilmaongelma. 

Ongelmia on löytynyt niin asuinrakennuksista, julkisista tiloista kuin yrityskäyttöön rakennetuista tiloista. Ympäristöministeriön mukaan noin puoli miljoonaa ihmistä on kertonut oirehtineensa työpaikan sisäilmasta.   

Tutkittavaa riittää

Haasteellisen tilanteesta tekee se, että vaikka ihminen tunnistaa sisäilman laadun heti ensimmäisillä sekunneilla, monet tottuvat heikkoon ilmanlaatuun. Näin ollen moni sisäilmasta johtuva oire, kuten vuotava nenä ja toistuvat hengitystieinfektiot, jäävät yhdistämättä ongelman aiheuttajaan, eli huonoon sisäilmaan.  

Ihmiset myös reagoivat epäpuhtauksiin eri tavoin; joku sairastuu jo lyhyestä altistumisesta, toinen epäpuhtautta tuskin huomaakaan.    

Ongelmallista on myös se, ettei haittojen aiheuttajia eikä niiden vaikutusmekanismeja tunneta vielä riittävästi. Selkeitä syy-seuraussuhteita esimerkiksi kosteusvaurioiden ja terveysvaikutusten välillä ei ole voitu todeta.  

Yleisimmät sisäilmaoireet  

Vaikka mekanismien selvittely on vielä pahasti kesken, on kuitenkin runsaasti näyttöä huonon sisäilman terveyttä heikentävistä vaikutuksista ja niihin puuttuminen on enemmän kuin perusteltua. 

Sisäilmayhdistys ry:n mukaan yleisimpiä sisäilmaoireita ovat:  

Ärsytysoireet 

 • silmien  
 • hengitysteiden 
 • limakalvojen ärsytysoireet 

Iho-oireet 

 • kuivuus 
 • kutina 
 • punoitus 
 • yliherkkyysreaktiot 

Väsymysoireet 

 • väsymys 
 • päänsärky 
 • pahoinvointi 
 • huimaus 

Huono sisäilma saattaa olla myös monen sairauden, kuten allergioiden, astman, muiden keuhkosairauksien sekä hengitystieinfektioiden taustalla. 

Lisäksi on syytä epäillä, että huono sisäilma saa aikaan seuraavia oireita:   

 • silmien sidekalvotulehdus 
 • nenän tukkoisuus, kuivuus ja nuha 
 • kurkkukipu 
 • kurkun kutina ja käheys  
 • limaa kurkussa 
 • hengenahdistus 
 • hengityksen vinkuminen 
 • heräily öisin 
 • ärtyisyys 
 • keskittymiskyvyn vaikeutuminen 
 • pahoinvointi 
 • vatsaoireet 

Yleisimmät homeoireet  

Homeen aiheuttamat oireet ilmaantuvat rakennuksessa oltaessa, mutta ne lievittyvät usein altistuksen loppuessa. Toisaalta, mikäli altistus on ollut pitkäaikaista, myös korjaantuminen on vienyt vuosia.    

Yleisimpiä homeen aiheuttamia oireita ovat

 • hengitysteiden, ihon ja silmien ärsytys 
 • limannousu 
 • äänen käheys 
 • nuha  
 • yskä 
 • hengenahdistus 
 • astma 
 • väsymys 
 • kuumeilu 
 • lihaskivut 
 • nivelkivut 
 • keskittymisvaikeudet 
 • muistivaikeudet 

On kuitenkin syytä muistaa, että kyseiset oireet saattavat johtua monesta muustakin tekijästä kuin sisäilmasta. Suurin osa oireilusta on lievää tai kohtalaista. Vaikeasta oireilusta tulee aina hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen pakeille, jotta sen syyt saadaan selvitettyä. Rakennukseen liittyvät selvitykset ovat puolestaan kiinteistönomistajan vastuulla.  

Mitä sisäilmaoireet kertovat rakennuksen kunnosta?

Sisäilmaoireet voi viitata rakennuksen suhteen moneen ja monentasoiseen ongelmaan. Pääsääntöisesti niiden takana ovat rakennusvirheet, home- ja kosteusvauriot sekä toimimaton tai puutteellinen ilmanvaihto.   

Sisäilmaoireet ovat kuitenkin yksilöllisiä ja siihen, kuinka haitallisena henkilö oireilun kokee, vaikuttavat monet tekijät. Niinpä ainoat keinot selvittää, onko rakennuksessa jokin oireita aiheuttava epäpuhtaustekijä, ovat rakennuksen asianmukainen tekninen selvitys sekä perusteellinen sisäilmatutkimus. 

Baumedi ratkaisee sisäilmaongelmat ilman kalliita ilmastointijärjestelmäsaneerauksia

Mikäli sisäilmatutkimuksissa selviää, että sisäilman puhtauden varmistaminen edellyttää toimenpiteitä, saattavat ratkaisut olla yllättävän yksinkertaisia – huolimatta siitä, että  ilmalaadun haasteet ovat monimuotoisia. 

Baumedilla on käytössään useita keinoja, joilla parannetaan ilmanvaihtoa ja poistetaan sisäilmasta hajut ja epäpuhtaudet ilman kalliita ilmastointijärjestelmäremontteja.   

Lue lisää tilakohtaisesta ilmanvaihdosta, jonka avulla on edullisesti ja nopeasti varmistettu terveellinen ilmanlaatu useissa toimistoissa, liikehuoneistoissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa sekä muissa julkisissa tiloissa kuin myös yksityisasunnoissa. 

Tiloissa, joissa ilmaan pääsee hiukkasmaisia epäpuhtauksia, kuten teollisuudessa, on ilmaa puhdistettu menestyksekkäästi aktiivihiili- ja HEPA-suodattimia hyödyntävillä mekaanisilla suodatusmenetelmillä.  

Mikäli tilat halutaan puhtaaksi myös kaikkein pienimmistä hiukkasista, kuten viruksista, bakteereista sekä homeitiöistä, löytyy ratkaisu Baumedin hyödyntämästä UVC-teknologiasta tai bipolaarisesta ionisaatiosta.  

Ilmanhallintaratkaisut eivät tietenkään poista ongelman aiheuttajia, mutta ne toimivat mainiona ensiapuna sisäilmaongelmien hallinnassa. Niitä käytettäessä ei tiloista tarvitse esimerkiksi rakennuksen homekorjauksen aikana siirtyä väistötiloihin.  

Jaa artikkeli: