Kenen vastuulla työpaikan sisäilma on?

Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen työsuojelun näkökulmasta. Työnantajalla on vastuu huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Vastuu kiinteistöstä, missä työtä tehdään, kuuluu puolestaan kiinteistön omistajalle. Työpaikan sisäilmaongelmiin kannattaa ja täytyykin puuttua tehokkaasti sekä aikailematta.

Hyvällä ja riittävällä sisäilmalla on työolojen terveellisyyden sekä turvallisuuden kannalta iso osuus.

Ongelmien ennaltaehkäisyyn on myös järkevää kiinnittää huomiota ajoissa. Monessa työyhteisössä ollaan siirrytty ns. nollatoleranssiin sisäilmaongelmien ilmetessä. Nopeaa reagointia pidetään tärkeänä, eikä tilanteen vähättelylle ole sijaa entisaikojen tapaan.

Epäilyt huonosta sisäilmasta työpaikalla syntyvät, mikäli henkilöstö oireilee työpaikalla ollessaan, mutta oireet häviävät työpaikalta poistuessa. Asiasta kannattaa keskustella alkuun työterveyslääkärin ja työnantajan kanssa.

Sisäilmaongelmien laiminlyönti ja ylenkatsominen saattaa koitua työnantajalle kalliiksi, muun muassa kasvaneina sairauspoissaoloina. Sisäilman sairastuttama henkilöstö on hoidettava ja kuntoutettava, noudattamalla toiminnallisten häiriöiden hoitoperiaatetta.

Työpaikan sisäilmaongelmat ratkaistaan saumattomalla yhteistyöllä

Työpaikan sisäilmaongelmien ilmetessä on tärkeää, että asiaan reagoidaan ja ongelma tunnustetaan. Työturvallisuuslain mukaan, työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Kiinteistöstä, jossa työtä tehdään, kantaa vastuun kiinteistön omistaja. Kun vastuualueet ovat kaikille selvät, on myös itse ongelmiin helpompi puuttua.

Työantajan ja kiinteistön omistajan lisäksi sisäilmaongelmia on usein ratkomassa myös työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuolto sekä työpaikan esimies.

Työterveydenhuolto kannattaakin ottaa mukaan selvittelyyn jo tilanteen alkuvaiheessa. Työterveyslaitoksen tekemän sisäilmastokyselyn avulla pystytään kartoittamaan tilojen käyttäjien oireilua. Kyselylle on vertailuaineistot, joten se soveltuu käytettäväksi toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja terveydenhuollossa.

Sisäilmastokysely ei kuitenkaan ratkaise itse ongelmaa, vaan työtiloihin on myös tehtävä kattava sisäilmatutkimus.

Työpaikan sisäilmaongelmien ilmetessä on tärkeää, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä ylläpidetään. Osaavat asiantuntijat ovat ehdottoman tärkeä osa ongelman ratkaisua.

Mistä apua kun vastuualueet on selvitetty?

Sisäilmaongelmien hallintaan erikoistunut Baumedi Solutions tarjoaa monipuoliset sekä korkealaatuiset ratkaisut eri toimialojen ilmanlaadun haasteisiin.

Tutustu Baumedi Solutionsin ratkaisuihin eri toimialoilla tai ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Jaa artikkeli: