Bipolaarinen ionisaatio toi apua Keravan Kaupungin päiväkotia vaivaaviin sisäilmaongelmiin

Kaupungin kolmessa päiväkodissa oli havaittavissa päiväkotien henkilöstön ja lasten keskuudessa toistuvia oireiluja ja sairaspoissaoloja, jotka viittasivat jonkin asteisiin sisäilmaongelmiin. Kaupunki päätyi kokeilemaan Baumedin bipolaariseen ionisaatioon perustuvaa ilmanpuhdistusjärjestelmää kahden kuukauden testijaksolla.

Patentoituun NPBI-teknologiaan perustuvat ionisaatioyksiköt asennettiin päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakanaviin.

Hiukkaset, kuten pöly, hilse, savu, sekä virukset ja bakteerit voivat kaikki jäädä hengittämäämme ilmaan. Bipolaarisen ionisaatioteknologian tehtävä on poistaa nämä epäpuhtaudet ilmasta ja se soveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa oleskellaan jatkuvasti.

Kokeilujakson päätyttyä sairauspoissaolot ja oireilut olivat vähentyneet ilmanlaadun paranemisen myötä. Kokeilujakson päätyttyä kaupunki lunasti laitteet itselleen. Samalla toimintaperiaatteella autettiin myös kahta muuta kaupungin päiväkotia, jossa oli vastaavanlaisia ilmanlaadun ongelmia.

Kaupungin päiväkodeissa asiasta tiedotettiin kattavasti ja tilannetta seurattiin aktiivisesti testijakson aikana. Baumedi Solution kiittää erinomaisesta yhteistyöstä ja mahdollisuudesta osoittaa käytännössä bipolaarisen ionisaation hyötyjä.

Jaa artikkeli: