Mustankorkean jätekeskuksessa lähes toimisto-olosuhteet

Mustankorkea Oy on Jyväskylän kaupungin, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien omistama jätehuollon palvelutehtävistä vastaava jäteyhtiö. Keskus vastaanottaa vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä, josta 95% hyödynnetään käsittelyn jälkeen erilaisina materiaaleina, raaka-aineena tai energiana.

Hajuja syntyy hapettomiin olosuhteisiin päätyvistä biohajoavista jätteistä, kuten biojätteistä, pahveista ja puusta. Rikkiyhdisteiden ja metaanin vapautumista ilmakehään pyritään estämään loppusijoitusalueen päälle rakennettavilla pintasuojarakenteilla sekä jätetäyttöön rakennetulla kaasunkeräysjärjestelmällä.

Henkilöstön hyvinvointi edellä  

Hajuja silti jää, ja katkut leviävät tuotantotilojen puolelta myös muihin tiloihin. Esimerkiksi biokaasulaitoksen valvomon työskentelyolosuhteet olivat jätekeskuksen yksikön päällikön Jorma Palmun mukaan aiemmin lievästi sanottuna haasteelliset; hajut haittasivat tekemistä ja tarttuivat vaatteisiin.

Valvomoon asennettiin Baumedi Solutionsin toimesta bipolaarinen ionisaatiojärjestelmä. 

– Ei mennyt kuin muutama päivä, kun se alkoi tuntua ja vaikuttaa. Ja parin viikon päästä siellä vallitsivat jo lähes toimistomaiset olosuhteet, Palmu kertoo. – Muutos vaikutti henkilöstön hyvinvointiin. Töihin on yksinkertaisesti mukavampi tulla, kun ilma on raikas eivätkä hajut tartu vaatteisiin. 

Vastaava ionisaatiojärjestelmä on aiemmin asennettu myös jätteitä vastaanottavalle vaaka-asemalle. – Hajuhaitat vähenivät sielläkin ja biokaasulaitoksella asiointi on tällä hetkellä suorastaan miellyttävää, Palmu jatkaa. 

Ionisaattori asennettiin koemielessä myös varsinaiseen prosessitilaan – eli sinne, missä biojätettä esikäsitellään, ja hajut ovat sen mukaiset. 

– Laite on alkuun meillä vuokralla. Seuraamme kesän yli, kuinka hyvin ionisaattori taittaa helteiden terästämät hajumassat. Mikäli tulokset ovat hyviä, tulemme investoimaan laitteisiin, Palmu kertoo. 

Mustankorkean jäteasemalla kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja heidän palautteellaan on Palmun mukaan ratkaiseva merkitys. Systeemin toimintaa seurataan myös puolueettoman osapuolen järjestämillä säännöllisillä ilmanlaadunmittauksilla.

– Niiden mukaan voimme todeta jo nyt, että hajumassat ovat vähentyneet merkittävästi, Palmu kiteyttää.

Jaa artikkeli: