Hajut kuriin Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamolla

Baumedi Solutions on ilmanlaatua parantavien teknologioiden asiantuntija. Vesihuoltoyhtiöt luottavat yrityksen osaamiseen etsiessään tehokkaita ratkaisuja hajuhaittojen eliminointiin jätevedenpuhdistamoissa ja niiden ympäristöissä.

Baumedi Solutions on ratkaissut ilmanlaatuongelmia esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa, tuotantolaitoksissa, toimistoissa, oppilaitoksissa, hoivalaitoksissa ja vesihuoltolaitoksissa.

– Työskentelemme hyvin monenlaisissa kohteissa, ja useimmiten kyse on sisäilmaongelmista ja niiden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Teollisuuden ja vesihuoltolaitosten projekteissa mukaan tulevat myös ympäristöön leviävät hajuhaitat. Lisäksi jätevedenpuhdistamoissa on pystyttävä suojaamaan laitteet rikkivedyn aiheuttamalta korroosiolta, liiketoimintapäällikkö Jukka Savolainen kertoo.

Yrityksen kokonaisvaltainen palvelutarjonta sisältää kaiken ilmanlaadun heikkenemiseen vaikuttavien syiden selvittämisestä ongelmien ratkaisuun saakka. Jokainen projekti on yksilöllinen eli valmiita ratkaisumalleja ei tarjota.

Tehokas bipolaarinen ionisaatio

Bipolaarinen ionisaatio on todettu toimivaksi menetelmäksi hajujen ja haitallisten mikrobien poistamisessa sisäilmasta. Se toimii erinomaisesti myös jätevedenpuhdistamon kaltaisessa haastavassa kohteessa. Baumedi Solutions maahantuo patentoitua sveitsiläistä teknologiaa.

Bipolaarisessa ionisaatiossa käytettävän lait­teen ionisaatioputket tekevät ilman molekyyleistä positiivisia ja nega­tiivisia ioneja, jotka reagoivat il­massa olevien kemiallisten yhdis­teiden kanssa pilkkoen ne pienemmiksi yhdisteiksi eli pää­asiassa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Lisäksi ionit tehoavat mikrobeihin eli esimerkiksi bakteereihin ja homeisiin se­kä VOC-yhdisteisiin.

– Kyseessä ei ole uusi keksintö, mutta Suomessa bipolaarisen ionisaation hyödyntäminen on vielä melko uutta. Käyttö kuitenkin lisääntyy koko ajan sen monikäyttöisyyden ansiosta. Sitä voidaan käyttää ilmanlaadun parantamisessa yhtä hyvin hoivalaitoksessa kuin jätevedenpuhdistamossa, Savolainen mainitsee.

Heinävedelle löytyi toimiva ratkaisu

Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet taajama-alueen lisäksi Kerman alueelta. Haju koettiin erityisen hankalaksi ongelmaksi puhdistamon valvomossa ja sosiaalitiloissa sekä Karvion pumppaamolla, joka sijaitsee lähellä kesämökkiä.

– Kokeilimme useita erilaisia ratkaisuja hajun poistamiseksi, mutta ne eivät tuottaneet toivottua tulosta. Sitten kävimme tutustumassa Pieksämäellä toteutettuun hajunpoistoratkaisuun ja sieltä saamiemme tietojen perusteella päätimme hankkia Baumedilta samanlaisen, laitosmies Jari Pakarinen kertoo.

Baumedi toimitti Heinäveden kunnan tilaaman hajunpoistoratkaisun syksyllä 2021.

– Saimme sellaisen ratkaisun kuin halusimme eli hajuongelmat ovat poistuneet. Yhteistyö Baumedin kanssa sujui koko projektin ajan hyvin ja olemme pitäneet yhteyttä myös käyttöönoton jälkeen. Suosittelen ehdottomasti muillekin tutustumista Baumedin hajunpoistoratkaisuun.

Jaa artikkeli: