Sisäilmaoireet työpaikalla – Sisäilmatutkimus lopettaa jossittelun

Sisäilmaongelmat työpaikoilla ovat valitettavan yleisiä Suomessa. Oireiden kirjo on moninainen, ja tämä tekee tilanteen selvittelyn hankalaksi. Epäilyt sisäilmaongelmista heräävät kuitenkin melko herkästi, mikäli oireet ilmenevät työpaikalla, ja vähenevät työpaikalta poistuessa. Sisäilmatutkimuksen teetättäminen on tehokas keino selvittää, millaisesta ongelmasta on kyse. Tutkimuksen pohjalta on järkevää suunnitella tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Baumedi Solutions tekee sisäilmatutkimuksia ja tarjoaa toimivia ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Hengitysliiton mukaan noin puoli miljoonaa työikäistä on kokenut oireita työpaikkansa sisäilmasta. Useimmat raportoidut työolosuhteisiin liittyvät ongelmat koskevat työpaikkojen kuivaa tai tunkkaista ilmaa, vetoa tai riittämätöntä ilmanvaihtoa. Yleisesti tunnustetaan, että sisäilman kosteus- ja homevauriot saattavat johtaa terveysongelmiin.

Tilannetta ei helpota oireilun, ja jopa mahdollisen sairastumisen aiheuttamat välilliset ongelmat. Työkyvyn alentuessa merkittävästi, ovat talouden heikkeneminen ja mielenterveydelliset ongelmat monesti jatkumona vaikealle tilanteelle.

Syy-seuraussuhteen selvittäminen on usein hankalaa. Tehokas keino on aloittaa vyyhdin purkaminen on teetättää työpaikalla kattava sisäilmatutkimus.

Millaisia oireita huono sisäilma aiheuttaa?

Nykypäivänä tietoisuus ja valveutuneisuus huonon sisäilman aiheuttamiin ongelmiin on lisääntynyt työnantajien ja -tekijöiden puolella. Yleisesti tiedetään, etteivät puutteet sisäilmassa ole ainoastaan allergisten ja hengityssairaiden ongelma.

Lista ihmisten kokemista fyysistä oireista on pitkä. Toimivan ilmanvaihdon puuttuessa monille tutut ongelmat lienevät väsymys ja päänsärky. Muita oireita ovat esimerkiksi yskä, allerginen nuha, atooppinen ihottuma ja hengitystieinfektiot. Puutteellisen ilmanvaihdon tiedetään myös huonontavan keskittymiskykyä. Edellä mainittujen ongelmien ja oireiden lisäksi, toimivan ilmanvaihdon puutuessa, mikrobien ja virusten leviäminen sisäilmassa mahdollistuu.

Sisäilmatutkimuksella pääsee hyvin alkuun

Baumedi Solutionsilla on vuosien kokemus sisäilmatutkimusten toteuttamisesta. Kattavilla tutkimuksilla pystytään selvittämään työpaikalla mahdollinen haitta tai altisteen lähde. Tutkittavasta kohteesta riippuen, sisäilmatutkimukset saattavat sisältää useamman tyyppisiä mittauksia.

Tutkimukset toteutetaan aina asiakkaan toiveita kuunnellen, ja tutkittavan kohteen kaikki piirteet huomioiden. Baumedi Solutions tarjoaa tutkimustulosten perusteella laadittuja toimenpide-ehdotuksia ja korjaussuunnittelua, kustannustehokkaasti ja luotettavasti.

Tutkimuksista vastaavat mm. rakennusterveysasiantuntija ja kosteusvaurioiden kuntotutkija. Baumedi Solutionsin henkilöstö ylläpitää osaamistaan jatkuvalla kouluttautumisella ja seuraamalla alan kehitystä.

Asiantuntijan apuun turvautumalla pystytään selvittämään luotettavasti ongelmien syyt, laajuus ja aiheuttajat. Hyvä sisäilma on terveen työympäristön yksi tärkeimpiä tekijöitä, joihin kaikilla meillä on oikeus.

Lue lisää sisäilmaoireilusta hengitysliiton sivuilta

Jaa artikkeli: