Otsonointi on kehno ratkaisu sisäilmaongelmiin – Ionisoinnilla paremmat tulokset turvallisemmin

Riittävä ja toimiva ilmanvaihto on tärkeä hyvinvoinnin tekijä. Tästä huolimatta puute laadukkaasta sisäilmasta vaivaa vanhempaa rakennuskantaamme. Ongelma korostuu etenkin talvisin viettäessämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Otsonointi suosiostaan huolimatta, ei kuitenkaan ole riskitön ratkaisu sisäilmaongelmiin. Ionisointi on tutkitusti turvallisempi vaihtoehto. 

Otsonoinnin hyödyt ristiriitaisia

Otsoni on ilmakehässä muodostuvaa kaasua, joka toimii voimakkaana hapettimena. Otsonointi on tehokas tapa poistaa epämiellyttäviä hajuja esimerkiksi kiinteistöistä tai esineistä. Sisäilmaa se ei kuitenkaan puhdista.

Ongelmaksi otsonoinnissa saattaa muodostua hapetusreaktiossa mahdollisesti syntyvät terveydelle haitalliset yhdisteet. Lisää ongelmia aiheutuu haitallisten yhdisteiden sitkeydestä. Otsonoinnin sivutuotteena syntyvät yhdisteet säilyvät sisäilmassa pitkiäkin aikoja.

Otsonointi saattaa reagoida muutamien pintamateriaalien kanssa haurastuttaen niitä. Toimenpiteen tiedetään myös haalistaneen ja vanhentaneen materiaaleja.

Hengitysliitto ei suosittele otsonointia sen aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi. Otsooni on kaasuna voimakkaasti hengitysteitä ärsyttävä, ja se saattaa pahimmillaan aiheuttaa veriyskää sekä keuhkovaurioita. Asiantuntijoiden mukaan otsonointia kannattaa käyttää hajunpoistajana vain välttämättömissä tilanteissa (esimerkiksi tupakointi tai kalman haju asunnoissa).

Ionisoinnin hyödyt ovat moninkertaiset verrattuna otsonoinnin haittoihin

Baumedi Solutions hyödyntää Varionix-tuotteissaan ionisaatioteknologiaa. Varionix-laitteet on suunniteltu siten, että ionisoinnissa sivutuotteena muodostuvan otsonin määrä on minimoitu merkityksettömäksi. Biopolaarista ionisointia käyttämällä saadaan sisäilmasta poistettua tehokkaasti hajut, samalla tuhoten haitalliset mikrobit sekä VOC-yhdisteet. Laitteet raikastavat tehokkaasti sisäilmaa. Käyttökohteita, missä teknologiaa voidaan hyödyntää, on lähes lukematon määrä.

Ionisaattoreita voidaan käyttää kohteissa, joissa esiintyy mikrobikasvustoja. Ionisaattori ei luonnollisesti poista itse ongelmaa. Se toimii kuitenkin tehokkaana ensiapuna, ja sen käytöllä saadaan esimerkiksi tehokasta lisäaikaa. Ionisaatio poistaa sisäilmasta haitalliset mikrobit, jolloin tutkimuksiin ja korjauksiin vaadittavat toimenpiteet voidaan suorittaa rauhassa.

Otsonia tuottavan otsonaattorin käyttö homevaurioisessa kiinteistössä puolestaan pahentaa olemassa olevaa tilannetta. Pahimmillaan otsonointi synnyttää tilaan muita terveydelle haitallisia yhdisteitä. Eikä se tietenkään poista itse homeongelmaa.

Ionisointi on käyttäjäturvallisuutensa lisäksi ympäristöystävällistä. Se ei edellytä ylimääräisien kemikaalien käyttöä toimiakseen. Ionisaattoria voidaan käyttää turvallisesti oleskelutiloissa, eikä laitteen käyttö edellytä siivoustoimenpiteitä ennen tai jälkeen.

Otsonoitavassa tilassa ei saa olla ihmisiä, eläimiä tai huonekasveja. Otsonin leviäminen muihin tiloihin on estettävä. Otsonointi vaatii kahden vuorokauden varoajan, ennen kuin tilat voidaan turvallisesti ottaa jälleen käyttöön. Kaikki pinnat on puhdistettava huolellisesti pyyhkimällä otsonoinnin jälkeen.

Lähteet

Hengitysliitto: https://www.hengitysliitto.fi/kodin-sisailma-ja-kunnossapito/otsonointi/?gclid=EAIaIQobChMI06f65-ze7gIVFAWiAx2MNwsTEAAYASAAEgIUqfD_BwE

THL: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135107/URN_ISBN_978-952-302-837-1.pdf

Jaa artikkeli: