Mitä ovat VOC ja MVOC-yhdisteet?

Sisäilmaongelmien juurisyyksi paljastuvat usein VOC- ja MVOC-yhdisteet. Nämä ihmiselle haitalliset yhdisteet aiheuttavat monenlaisia terveydellisiä ongelmia. Osa yhdisteiden aiheuttamista päästöistä pystytään tunnistamaan pelkän hajun perusteella. Muissa tapauksissa on kattava ammattilaisen tekemä sisäilmatutkimus paikallaan. Baumedi Solutions tarjoaa ratkaisuja ja osaamista, kun epäillään sisäilmaongelmia.

Kansainvälisesti vertailtuna suomalainen sisäilma on keskimäärin hyvää ja puhdasta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan ainoastaan mitatut radonpitoisuudet ovat muihin Euroopan maihin verrattuna Suomessa korkeita.

Sisäilmassamme on kuitenkin epäpuhtauksia, joista saattaa seurata fyysistä oireilua. Oireilu on yksilöllistä, mutta kuitenkin todellista. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii muun muassa siitepölykausi.

VOC-yhdisteet ovat useiden sisäilmaongelmien aiheuttaja

VOC-yhdisteillä tarkoitetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.  Näitä haihtuvia orgaanisia kaasuja on sisäilmassa satoja, ja pitoisuudet ovat yleensä alhaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt, halogenoidut yhdisteet, esterit, alkoholit, ja glykolit.

Tyypillisiä esimerkkejä VOC-päästöjen mahdollisista lähteistä ovat rakennusmateriaalit (liuotin- ja raaka-ainejäämät), sisustusmateriaalit (muovimatot), pesuaineet, kosmetiikka, bensiini/diesel, tupakansavu ja pakokaasut.

Jo yksittäinenkin yhdiste voi olla haitallinen ja aiheuttaa oireilua. Etenkin usean eri VOC-yhdisteen kombinaatiolle altistumisen epäillään olevan ihmisen terveydelle haitallista.

VOC-yhdisteille altistuminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja limakalvojen sekä silmien ärsytystä.

Mitä tarkoitetaan MVOC-yhdisteillä?

MVOC-yhdisteillä tarkoitetaan mikrobeista ja sienistä aineenvaihduntatuotteina syntyviä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Nämä päästöt syntyvät homeista ja bakteereista, ja ne voidaan tunnistaa melko helposti hajun perustella.

MVOC-yhdisteille altistuminen saattaa aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin altistus VOC-yhdisteille. Lisäksi MVOC-yhdisteille altistuminen voi aiheuttaa esimerkiksi erilaisia allergioita, infektioita ja hengitystiesairauksia.

Kuinka laskea yhdisteiden pitoisuuksia sisäilmasta tehokkaasti?

VOC- ja MVOC-päästöjen aiheuttamat ongelmat ovat aina tapauskohtaisia. Jotta sisäilmaongelman aiheuttaja saadaan tunnistettua, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Baumedi Solutions tarjoaa ratkaisuja yrityksille, yhteisöille ja teollisuuteen erilaisten hajuongelmien ja muiden kemiallisten sekä mikrobiologisten ilman epäpuhtauksien hallintaan.

VOC- tai MVOC-päästöistä johtuvat sisäilmaongelmat ovat yleensä monisyisiä. Siksi tilanteen kartoittamiseen kannattaa hankkia asiantuntija, jolla on kokemusta ilmanlaadun ongelmien kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Baumedi Solutionsin avulla pystytään selvittämään luotettavasti sisäilmaongelmien ongelmien syyt, laajuus ja aiheuttajat.

Lue lisää sisäilman vaikutuksesta terveyteen THL:n sivuilta.

Jaa artikkeli: