Suurin osa sisäilmaoireista johtuu VOC-yhdisteistä

Onko termi VOC-yhdisteet sinulle tuttu? Viime vuosikymmenten aikana käsite on esiintynyt uutisvirrassa eri yhteyksissä useasti. Kasvava tietoisuus sisäilmaongelmista, ja niiden eri aiheuttajista on lisännyt keskustelua VOC-yhdisteiden haitallisuudestaBauemedin tarjoamilla ratkaisuilla voidaan sekä tutkia, että poistaa ilmasta haitallisia hajuja ja epäpuhtauksia.

VOC-yhdisteillä tarkoitetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. VOC lyhenne tulee englanninkielen sanoista volatile organic compound.

VOC yhdisteet ovat yksi isoimmista sisäilmaongelmien aiheuttajista.

Näitä yhdisteitä on olemassa lukuisia erilaisia, mutta yksittäinenkin yhdiste voi olla vaarallinen ihmiselle ja ympäristölle, puhumattakaan useamman eri yhdisteen yhteisvaikutuksista.

VOC-yhdisteitä ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt, halogenoidut yhdisteet, esterit, alkoholit, ja glykolit.

Tyypillisiä esimerkkejä VOC-päästöjen mahdollisista lähteistä ovat rakennusmateriaalit ( liuotin- ja raaka-ainejäämät ), sisustusmateriaalit (muovimatot), pesuaineet, kosmetiikka, bensiini/diesel, tupakansavu ja pakokaasut.

Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi teollisuus, liikenne, rakennuksen ikä ja ilmanvaihto.

Matalien pitoisuuksien VOC-yhdisteillä on lähinnä hajuhaittoja. Korkeammat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ärsytys- ja hengitystieoireita

Lainsäädäntö asettaa tiukat rajat teollisuuden VOC-päästöille

Suomen lainsäädäntö oheistaa ja määrittää raja-arvoja VOC-päästöille. Tämän lisäksi Euroopan maiden VOC-päästöjä rajoitetaan maakohtaisella EU-lainsäädännöllä.

Suomessa lain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Työterveyslaitoksen julkaisema Sisäilman hyväksi -opas sisältää ohjeita työpaikkojen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

VOC-yhdisteiden terveysvaikutukset ovat yleensä palautuvia ja oireet häviävät pian altistumisen jälkeen. Toisaalta joidenkin VOC-yhdisteiden on epäilty aiheuttavan syöpää.

Tyypillisimmät VOC-yhdistelmien aiheuttamat fyysiset oireet ovat, päänsärky, pahoinvointi, limakalvojen ja silmien ärsyyntyminen.

VOC-päästöjen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota toimivaan ilmanvaihtoon ja pintamateriaalien valintaan

Lähtökohta VOC-päästöjen torjuntaan on poistaa tai eristää haihtuva epäpuhtaus. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Ilmanvaihtoa tehostamalla on saavutettu hyviä tuloksia sisäilmanlaadun paranemisessa.

Baumed Solutions on keskittynyt tutkimaan ja ratkaisemaan VOC-yhdisteiden aiheuttamia ongelmia eri kohteissa, niin teollisuudessa, vanhainkodeissa kuin toimitiloissakin.

Baumedin ilmapuhdistustuotteissa hyödynnetään vaihtelevasti ionisaatioteknologiaa ja aktiivihiilisuodatinta.

Baumedin ilmanpuhdistusratkaisuilla saadaan puhdasta ja turvallista sisäilmaa vaativiinkin

ympäristöihin. Ratkaisumme ovat aina räätälöityjä kokonaisuuksia, asiakkaan tarpeet huomioiden.

Lisää sisäilmaongelmista ja VOC-yhdisteistä voit lukea Hengitysliiton sivuilta:

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/sisailma-asiat-sisailmaongelmat/kaasumaiset-epapuhtaudet/voc-yhdisteet

ja Työterveyslaitoksen sivuilta:

https://www.ttl.fi/service-document/haihtuvat-orgaaniset-yhdisteet-voc-ilmasta-ja-materiaaleista/

Jaa artikkeli: