Toimiva ilmanvaihto voi estää koronatartuntoja työpaikalla

Oikein mitoitettu ilmanvaihto lisää hyvinvointia. Puhdas ja riittävä sisäilma on hajutonta ja sitä on helppoa hengittää. Koronaviruspandemian aikana ilmanvaihdon merkitys korostuu, koska puutteellisen ilmanvaihdon on todettu lisäävän tartuntojen riskiä sisätiloissa. Myös ilmanpuhdistimilla voidaan hallita tartuntariskiä, kun laitteet on valittu ja mitoitettu oikein.

Hyvin toimiva ilmavaihtojärjestelmä vaatii huolellista suunnittelua. On erittäin tärkeää, että tilojen käyttötarve huomioidaan suunnittelussa, jotta ilmamäärät ja ilmanjako saadaan toteutettua niin, että tilat huuhtoutuvat kunnolla. Etenkin tilaratkaisuja muutettaessa tämä on usein haasteellista. Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän muutokset saattavat olla hyvinkin haastavia ja kalliita toteuttaa.

Tilakohtaisilla ilmanvaihtolaitteilla voidaan usein helposti parantaa sekä ilmamääriin että ilmanjakoon liittyviä ongelmia. Tilakohtaisten ilmanvaihtolaitteiden etuna on helppo asennettavuus, laitteiden siirrettävyys käyttötarpeen päättyessä ja mahdollisuus reagoida nopeasti puutteellisen ilmanvaihdon aiheuttamiin ongelmiin. Baumedi Solutionsin tilakohtaisilla Saneair-ilmanvaihtolaitteilla voidaan taata riittävä ilmanvaihto esimerkiksi luokkahuoneissa, toimistoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Toimiva ilmanvaihto pienentää viruksien leviämisen riskiä sisäilmassa.

Toimivan ilmanvaihdon lisäksi sisäilman epäpuhtauksien, kuten viruksien, pitoisuutta sisäilmassa voidaan laskea käyttämällä erilaisia ilmanpuhdistustekniikoita. Mekaanisen suodatuksen lisäksi mm. UVC-tekniikalla ja bipolaarisella ionisaatiolla voidaan vähentää virusten pitoisuutta ilmasta, mikä osaltaan vähentää tartuntariskiä tiloissa.

Mekaaninen suodatus

Mekaanisessa suodatuksessa hyödynnetään tyypillisesti erilaisia karkeasuodattimia, hienosuodattimia (HEPA) ja aktiivihiilisuodattimia. Mekaaninen suodatus soveltuu erinomaisesti hiukkasmaisten epäpuhtauksien hallintaan sekä kemiallisten yhdisteiden ja hajujen poistamiseen ilmasta. Mekaanisessa suodatuksessa kaikki käsiteltävä ilma on kuljetettava suodatinmedian läpi, jolloin ilman epäpuhtaudet jäävät suodattimille.

UVC-Tekniikka

UVC-Tekniikka on yleisesti tunnustettu menetelmä mikrobien ja virusten tuhoamiseen. UVC-tekniikassa on huomioitava, että valon intensiteetti putoaa etäisyyden kasvaessa valonlähteeltä. Näin ollen käsiteltävä ilma (tai pinnat) on tuotava mahdollisimman lähelle UVC-valon lähdettä.

Bipolaarinen ionisaatio

Bipolaarisessa ionisaatiossa ilman pienet molekyylit varataan positiivisesti ja negatiivisesti varautuneiksi ioneiksi. Bipolaarisessa ionisaatiossa ilmaan tuotetaan ioneja, joita voidaan kuljettaa ilmavirran mukana ja jotka vaikuttavat ilman epäpuhtauksiin tiloissa. Käsiteltävää ilmaa ei siis tarvitse tuoda ionisaatiolaitteen välittömään läheisyyteen. Bipolaarinen ionisaatio on erityisen tehokas hajujen hallinnassa, mutta ioneilla on vaikutusta myös mikrobiologisiin epäpuhtauksiin ja kemiallisiin yhdisteisiin, joten se on myös hyvä teknologia yleisilmanlaadun parantamiseen.

Näitä kolmea ilmanpuhdistustekniikkaa hyödynnetään yhdessä tai erikseen hyvin erilaisissa ilmanpuhdistustarpeissa. Sovelluskohteet vaihtelevat kouluista ja toimistoista sairaaloihin ja elintarviketeollisuuteen sekä mm. jätteidenkäsittelyyn.

Ilmanpuhdistusratkaisuissamme hyödynnämme eri menetelmiä tarpeen mukaan. Ratkaisut toteutetaan tilakohtaisesti tai keskitetysti ilmanvaihtojärjestelmää hyödyntäen. Toimivalla ilmanvaihdolla, ja oikein valituilla, mitoitetuilla sekä oikein asennetuilla ilmapuhdistimilla on tärkeä rooli myös koronaviruksen torjunnassa. 

Baumedi Solutions hyödyntää ratkaisuissa monipuolisesti näitä teknologioita. Kysy lisää!

Jaa artikkeli: