Hyvä sisäilma lisää terveyttä ja työhyvinvointia

Enonkoskella sijaitseva Palvelukoti Koskenhelmi on rakennettu useassa osassa. Ensimmäinen osa valmistui 1980-luvun lopulla ja uusin 2009. Sisäilman laadusta saatiin moitteita työntekijöiltä ja asukkaiden läheisiltä usein. Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen kertoo, että heille aiemmin tuntematon Baumedi Oy markkinoi toimintaansa aktiivisesti, mikä johti siihen, että Enonkoskelta otettiin yhteyttä yritykseen.

Yrityksestä tultiin paikalle, esiteltiin myynnissä olevia laitteita, joista meille sopivimmat saatiin myös koekäyttöön. Parin kuukauden koekäytön jälkeen tehtiin päätös niiden hankkimisesta, sillä tulokset oli heti havaittavissa, sanoo Kemppinen.

Mutkatonta toimintaa

Koskenhelmessä asennettiin alkuvuodesta 2018 ionisointilaitteita ilmanvaihdon tulokanaviin, ja samassa yhteydessä korvausilman ottohormia nostettiin noin metrillä. Näin toimien saadaan tuloilman lämpötilaa laskettua hellekaudella. Tämän lisäksi asennettiin niin sanottujen intervallihuoneiden WC- ja pesuhuoneisiin erilliset laitteet, joilla poistetaan hajuhaittoja. Kemppisen mukaan työt toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja kunnan kannalta vaivattomasti. Laitteiden asennukset tapahtuivat ripeästi, eikä niistä aiheutunut toiminnan keskeytyksiä.

Kustannukset olivat saavutettuihin tuloksiin nähden edullisia, mainitsee Kemppinen. Asiointi Baumedi Oy:n kanssa saa kiitosta Keijo Kemppiseltä Helppoa ja ripeää, ja asiantunteva henkilöstö paneutuu ongelmiin ja niiden ratkaisuun, hän tiivistää. Hyvien kokemusta perusteella on helppo jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessakin. Tällä samalla tekniikalla voidaan myös ratkaista jätevesipumppaamoiden hajuhaittoja asutuksen keskellä, toteaa Kemppinen.

Palaute pelkästään positiivista

Kemppinen kertoo, että muutostöiden jälkeen on sisäilman laadusta saatu pelkästään myönteistä palautetta. Aiemmin sitä moitittiin, nyt kiitetään. Asukkaat ja henkilöstö voivat hyvin. Hengityselinsairauksista johtuvat sairaspoissaolot ovat vähentyneet entiseen verrattuna, Kemppinen toteaa tyytyväisenä.

Palvelutalo Koskenhelmen esimies Teija Ronkanen vahvistaa Kemppisen kertoman. Aamuisin töihin tultaessa ilma on raikas, hän kuvailee. Henkilökunta sanoo sisäilman laadun parantuneen huomattavasti. Työntekijät kertovat, että aikaisemmin sisäilma oli tunkkaista ja virtsa haisi. Nyt asiat ovat toisin. Iho-oireita tai hengitystieongelmia ei ole kenelläkään. Ronkasen mukaan työntekijät kokevat, että sisäilman paraneminen on selkeästi lisännyt työhyvinvointia.

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen on erittäin tyytyväinen Baumedi Oy:n palveluun.
Jaa artikkeli: