Terveydelle haitalliset VOC-yhdisteet ovat hyvin yleisiä. Miten niitä voi torjua?

VOC-yhdisteitä voi olla kaikissa sisätiloissa

VOC-yhdisteet ovat erilaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, käytännössä erilaisia kaasuja. VOC-yhdisteitä on jopa satoja erilaisia. Yhteistä niille on, että erityisesti yhdessä esiintyessään VOCit ovat terveydelle haitallisia.

VOC-kaasuja löydetään kaikenlaisista sisätiloista, niin kodeista kuin työpaikoilta ja julkisista tiloista. Niiden tyypillisimpiä lähteitä ovat rakennus- ja sisustusmateriaalit, huonekalujen materiaalit ja pesuaineet, joskus myös mikrobikasvustot.

Huoneilman VOC-pitoisuuksiin vaikuttavat myös muun muassa rakennuksen ikä ja ilmanvaihto, tilan lämpötila ja kosteus sekä se, onko lähistöllä liikennettä tai teollisuutta.

Millaisia oireita VOCit aiheuttavat?

Yleisimpiä VOC-kaasujen aiheuttamia terveyshaittoja ovat silmien ja limakalvojen ärsytys sekä päänsärky. Oireet aiheuttavat esimerkiksi viihtyvyyden ja työtehon laskua sekä sairauspoissaoloja.

Mitä VOC-kaasuille voi tehdä?

VOC-yhdisteitä varten on säädetty tietyt toimenpiderajat – eli käytännössä on määritelty, kuinka paljon huoneilmassa saa olla erilaisia VOC-kaasuja. Usein VOC-yhdisteiden määrän ja lähteen mittaaminen ja tunnistaminen vaatii asiantuntijan tarkastusta.

Osasta VOC-kaasuja voidaan päästä eroon tuulettamalla. Joskus tilanne vaatii remonttia ja sisustusmateriaalien vaihtamista.

Sterimat puhdistaa ilman VOC-yhdisteistä

Aina tilaan tai sen käyttöön ei ole mahdollista tehdä suuria muutoksia. Sisäilman tehopuhdistaja Sterimat on silloin hyvä ja helppo ratkaisu.

Sterimat tekee sisäilman turvalliseksi poistamalla siitä terveydelle haitallisia kaasumaisia haitta-aineita, VOC-kaasujen lisäksi myös hajuja, bakteereja ja mikrobeja. Se poistaa ilmasta myös haitalliset pienhiukkaset. Sterimat-ilmanpuhdistaja on suomalaista kehitystyötä ja testattu laboratoriotesteillä. Laitteesta on hyviä kokemuksia esimerkiksi sairaaloissa, apteekeissa, terveysasemilla sekä kampaamoissa, erilaisissa teollisuuslaitoksissa ja myös kaupoissa, kouluissa ja yksityiskodeissa.

Kokeile Sterimatia tyytyväisyystakuulla.

Pyydä meiltä ilmainen tarvekartoitus ja kokeile Sterimatia.

Jaa artikkeli: